Wijken en buurten in Amsterdam

Amsterdam heeft in het verleden verschillende buurtindelingen gekend. Tegenwoordig is de stad opgedeeld in 481 buurten en 99 wijken.

Historische buurtindelingen

Op www.amsterdamhistorie.nl/buurten geeft Henk Laloli een goed historisch overzicht. Aan bod komen onder andere de burgerwijkindeling uit de 18e eeuw, de huiszittenhuisarmen wijkindeling, de indeling van 1850, de annexaties van 1896 en 1921 en de nieuwe buurtindeling van 1909.

Huidige gebiedsindelingen

Op https://maps.amsterdam.nl/gebiedsindeling/ is een goed overzicht te vinden van huidige gebiedsindelingen. Het CBS hanteert dezelfde indelingen, in ieder geval waar het gaat om de 481 buurten (bij het CBS ook buurten geheten) en de 99 'buurtcombinaties' (bij het CBS 'wijken' genoemd).

18e-eeuwse burgerwijken

De burgerwijkindeling kent zijn oorsprong in de 17e eeuw. De wijkindeling bleef in gebruik tot 1850. De geometrieën van de wijken die u hier vindt zijn overgenomen van de Nieuwe platte grond der stad Amsteldam. Verdeeld in sestig wijken, te vinden in de beeldbank van het stadsarchief.

bekijk de lijst | bekijk de kaart

Buurten 1850

De buurtindeling van 1850 is tot begin 20ste eeuw gebruikt. De buurten worden benoemd met een letter ('Q') of een lettercombinatie ('ZZ'). Tussen 1853 en 1875 werden deze buurtcodes, in plaats van straatnamen, gebruikt in adressen - 'Q246' was bijvoorbeeld het adres van het Rembrandthuis.

bekijk de lijst | bekijk de kaart

Buurten 1909

In 1909 werd een nieuwe indeling vastgesteld van 115 buurten. Deze buurten waren ondergebracht in wijken die met romeinse cijfers genummerd werden. De letters van de buiten de schans gelegen buurten WW, XX, YY en ZZ werden opnieuw toegekend aan buurten in Amsterdam-Oost en -Noord. De oude stad bleef vrijwel dezelfde buurtindeling houden.

bekijk de lijst | bekijk de kaart

Huidige wijkindeling

De gebruikte geometriën zijn van 2017. Bij het CBS zijn meerdere jaren te downloaden.

bekijk de lijst | bekijk de kaart

Huidige buurtindeling

De gebruikte geometriën zijn ook hier van 2017.

bekijk de lijst | bekijk de kaart