Data Adamlink

Binnen het project Adamlink is veel data gemaakt - hier op adamlink.nl vindt u de referentiedata (straten, wijken, personen, gebouwen).

Deze datasets zijn opgenomen en te SPARQLen binnen de CLARIAH infrastructuur. Datzelfde geldt voor de collectiedata van de deelnemende instellingen. Deze RDF datasets en de bijbehorende diensten zijn te vinden op druid.datalegend.net/AdamNet.

API

Er is een api waar straat-, gebouw- en persoonsnamen op afgevuurd kunnen worden om bijbehorende identifiers te zoeken.

https://adamlink.nl/api/search/?datasource=streets&q=Andrieszstraat
https://adamlink.nl/api/search/?datasource=buildings&q=Amsterdamsche%20Bank
https://adamlink.nl/api/search/?datasource=persons&q=Cruyff, H.J.

Verantwoording Referentiedata

De referentiedatasets voor Amsterdamse straten, gebouwen, wijken en personen zijn samengesteld uit verschillende bronnen, waarop zo goed mogelijk redactie wordt gevoerd.

Voor de straten is dankbaar gebruik gemaakt van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), door Erfgeo daarmee verbonden geometrieën uit het Nationaal Wegenbestand (NWB), lijsten van het Stadsarchief, digitaliseringen van historisch kaartmateriaal door o.a. Menne Kosian (RCE) en Paul Dijstelberge (UvA), amsterdamhistorie.nl van Henk Laloli, Wikidata, schrijfwijzes en naamvarianten uit de data van Joods Monument, de Alfabetische Lijst van Gangen in Amsterdam van Willem Blok en tal van andere (online) publicaties.

In deze data werd soms wel vermeld in welk jaar een bepaalde straat(naam) in een bron werd aangetroffen, maar zelden vanaf wanneer (en, bij verdwijnen, tot wanneer) een straat bestaat of naam gebruikt wordt. Deze gegevens proberen we zelf zo veel mogelijk aan te vullen. Een goede bron daarbij is de Stadsatlas Amsterdam van Martha Bakker, waar alle raadsbesluiten betreffende naamgeving in opgenomen zijn. Vaak valt zo'n raadsbesluit samen met de aanleg van een straat.

In de beschikbare data worden verdwenen straten en historische namen hier en daar wel met huidige straten verbonden. Achter 'Pretoriusplein' staat dan 'Steve Bikoplein'. Of achter 'Leprozengracht' staat 'Waterlooplein'. In het eerste geval is volgens ons inderdaad sprake van één straat, die in de loop der tijd meerdere namen heeft gehad. In het tweede geval beschouwen we de Leprozengracht als een opzichzelfstaande straat, die samen met de Houtgracht is opgegaan in het Waterlooplein.

Er zijn gevallen waarin je meerdere keuzes kunt maken. De huidige Spinozastraat bijvoorbeeld, bestond tot 1942 uit drie straten: Spinozastraat, twee stukjes Andrieszkade aan weerszijden daarvan en de Andrieszstraat. Bij het samenvoegen besloot men de verlengde straat Andrieszstraat te noemen, omdat Spinoza van joodse komaf was. In 1945 is die Andrieszstraat weer Spinozastraat genoemd.

We hebben dat zo opgelost: de Spinozastraat is een straat die vanaf 1872 tot nu bestaat en van 1942 tot 1945 Andrieszstraat genoemd werd. De Spinozastraat heeft twee geometrieën, één tot aan en één vanaf 1942. De Andrieszkade en Andrieszstraat hebben tot 1942 bestaan. We hadden ook de Andrieszstraat kunnen laten voortbestaan, die dan in 1945 Spinozastraat was gaan heten, maar dat zou heulen met de vijand zijn geweest.

Download referentiedata

Straten

adamlink-straten.csv

Dit bestand bevat geen geometrieën, alternatieve straatnamen en relaties.

adamlink-straten.geojson

Dit bestand bevat de geometrieën van de straten (met soms meerdere geometrieën per straat). Het is ook mogelijk de geometrieën van een specifiek jaar op te vragen.

adamlinkstraten.ttl

RDF, bevat ook alle geometrieën, alternatieve straatnamen en relaties.

Gebouwen

adamlinkgebouwen.ttl

RDF, met geometrieën en alternatieve namen.

Personen

adamlinkpersonen.ttl

RDF, met alle namen.

Wijken

adamlinkwijken.ttl

RDF, met geometrieën.

Adressen

De adresdata is, in allerlei formaten, te downloaden vanaf de adressen startpagina.